Χρειάζεται πολλή προσπάθεια, προπόνηση αλλά και πηγαίο ταλέντο για να κάνεις κάποια πράγματα.

Η ισορροπία είναι ένα από αυτά που εντυπωσιάζει ειδικά αν έχει φτάσει σε ένα επίπεδο όπως το παρακάτω της συλλογής. Απίθανοι τύποι που μπορούν να καυχιούνται για την ισορροπία τους.