Στην παρακάτω εικόνα, φαινομενικά θα δείτε ένα απλό πρόβλημα για αρχή. Και νομίζεις ότι απαντάς γρήγορα. Ωστόσο, οι περισσότεροι δίνουν λάθος απάντηση. Θέλει λίγη παραπάνω προσοχή για να απαντήσετε ποια δεξαμενή θα γεμίσει πρώτη.

Η απάντηση παρακάτω…
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Η απάντηση:

Πρώτη θα γεμίσει η δεξαμενή F. Ο λόγος είναι ότι τα δοχεία L, K, J και I είναι μπλοκαρισμένα άρα το νερό δεν περνά από εκεί!

Έτσι το νερό περνά στο επόμενη επίπεδο στο οποίο η πιο χαμηλή δεξαμενή και έτσι αυτή που θα γεμίσει πρώτη είναι η F.