Όλοι ξέρουν ότι μια τράπουλα αποτελείται από σύμβολα, νούμερα και φιγούρες και παράλληλα ο αριθμός των χαρτιών της είναι συγκεκριμένος.

Κι όμως κάθε τράπουλα έχει μια σχέση με το έτος που οι περισσότεροι δεν έχουν σκεφτεί.

  1. Αρχικά κάθε τράπουλα έχει συνολικά 365 σύμβολα σε όλα τα χαρτιά της, δηλαδή όσες είναι οι μέρες του χρόνου.
  2. Επίσης, μια τράπουλα έχει 52 φύλλα, δηλαδή όσες είναι οι εβδομάδες ανά έτος.
  3. Κάθε τράπουλα μετράει, επιπλέον, 13 φύλλα με το ίδιο σύμβολο, όσες και οι εβδομάδες κάθε εποχής του χρόνου.
  4. Έχει συνολικά 4 σύμβολα (μπαστούνι, τριφύλλι, καρό και κούπα), δηλαδή όσες είναι οι εποχές του έτους και τέλος
  5. Μια τράπουλα έχει 12 φιγούρες, δηλαδή όσοι είναι και οι μήνες του έτους.