Το «κύμα», που θα δείτε στο παρακάτω βίντεο και δημιουργείται σε μια φωλιά από μέλισσες, χρησιμοποιείται ενάντια σε σφήκες και αναφέρεται συχνά ως κυματισμός άμυνας.

Πρόκειται για μια πραγματικά εντυπωσιακή, συγχρονισμένη κίνηση, η οποία δημιουργεί ένα ορατό και ακουστικό φαινόμενο «κυματισμού», το οποίο έχει αποδειχθεί ότι έχει την τάση να απωθεί τις σφήκες που πλησιάζουν πολύ στις φωλιές των μελισσών, μπερδεύοντάς τες. Μετά από αυτό οι σφήκες αναζητούν μια πιο εύκολη λεία και απομακρύνονται από τη φωλιά…

Honeybees mesmerizing defensive wave

Honeybees mesmerizing defensive wave 😲😲 Credit: ViralHog

Posted by Bright on Tuesday, July 2, 2024