Έχουμε δει κατά καιρούς σουτ και σουτ, εύστοχες βολές και αντίστοιχα γκολ. 

Κάποιες περιπτώσεις, ωστόσο, ξεχωρίζουν για την αυξημένη δυσκολία τους και την σημασία που έχει η επιτυχία τους. Αυτό συνέβη και με το παρακάτω που αν μη τι άλλο είναι άκρως εντυπωσιακό.