Είναι πάντα εντυπωσιακό να βλέπεις τι συμβαίνει… στα παρασκήνια εργοστασίων παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων ή αντικειμένων.

Υπάρχουν στάδια και διαδικασίες που ούτε καν φανταζόμαστε όταν έχουμε ένα προϊόν στα χέρια μας.

Μια τέτοια διαδικασία παρουσιάζει το Simple Ideas μπαίνοντας σε ένα εργοστάσιο συγκόλλησης και επεξεργασίας μετάλλων.

The process of work inside a metal welding factory👩🏻‍🏭👩🏻‍🏭

The process of work inside a metal welding factory👩🏻‍🏭👩🏻‍🏭

Posted by Simple ideas on Thursday, May 9, 2024