Το τζένγκα είναι ένα από τα πιο διασκεδαστικά παιχνίδια που όμως θέλει προσοχή σε κάθε κίνηση. Κάποιες φορές μπορεί να γίνει ακόμη πιο δύσκολο.

Αυτό ήθελε να πετύχει ο πρωταγωνιστής του παρακάτω κλιπ που παίζει τζένγκα πολύ διαφορετικά από το συνηθισμένο.