Μερικοί άνθρωποι είναι αυτό που λέμε multitasker σε αυτό που κάνουν. Συνδυάζουν πολλές και διαφορετικές εργασίες ταυτόχρονα ή και ταλέντα. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο πρωταγωνιστής του παρακάτω βίντεο που τα καταφέρνει σίγουρα παραπάνω από καλά σε αυτό που κάνει.