Ποτέ δεν πρέπει να εμπιστεύεσαι κατευθείαν κάτι ακόμη κι αν το βλέπεις με τα ίδια σου τα μάτια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το παρακάτω βίντεο που άλλο φαίνεται και άλλο είναι στην πραγματικότητα.