Πολλές μαθηματικές πράξεις φαίνονται εύκολες αλλά δεν είναι και τόσο. Μια τέτοια είναι και η παρακάτω. Μπορείτε να δοκιμάσετε…

3-3×6+2=;

Δες προσεκτικά τις πράξεις, προσπάθησε να απαντήσεις σωστά και δες την σωστή απάντηση παρακάτω…
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Η σωστή απάντηση:

Αν ξεκίνησες την πράξη 3-3 =0 και έπειτα πολλαπλασίασες με το 6, με αποτέλεσμα 0+2=2, τότε έκανες λάθος. Μην ξεχνάς ότι ο πολλαπλασιασμός προηγείται της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. Άρα πρώτα κάνουμε το 3×6=18 και μετά έχουμε την εξής ακολουθία:

3×6=18
3-18= -15
-15+2= -13

Η σωστή απάντηση, λοιπόν, είναι το -13.