Είναι συχνό φαινόμενο, ιδιαίτερα σε αθλητές να πανηγυρίζουν οριακά πριν τελειώσει μια φάση ή πριν είναι ξεκάθαρο το αποτέλεσμα. 

Και εκεί είναι που μάλλον πολλές φορές πανηγυρίζεις άδικα…