Πολλοί θεωρούν τις γυναίκες αδύναμο φύλο, αλλά το παρακάτω βίντεο είναι μία μόνο από τις αποδείξεις ότι δεν ισχύει καθόλου κάτι τέτοιο. 

Ένα βίντεο δύναμης, εμπειρίας και αποτέλεσμα μεγάλης προσπάθειας.