Ατυχίες συμβαίνουν κάθε μέρα αλλά δεν τυχαίνει πάντα να υπάρχει μια κάμερα να καταγράφει. Όταν υπάρχει, όμως, δημιουργούνται τέτοιες συλλογές, όπως η παρακάτω και το αποτέλεσμα είναι συχνά αστείο ή σε ξαφνιάζει.