Οι εικόνες που έχουν κρυμμένα αντικείμενα παίζουν με το μυαλό αλλά παράλληλα το εξασκούν.

Κάποιες από αυτές, αν και φαίνονται εύκολες, έχουν τη δυσκολία τους. Όπως η παρακάτω που ενώ φαίνεται μια εικόνα με γλυκά, τελικά οι πιο παρατηρητικοί θα εντοπίσουν και τέσσερα πρόσωπα (εκτός από τα δύο των ανθρώπων).

Προσπαθήστε και δείτε την απάντηση παρακάτω…

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Η απάντηση: