Πολλοί άνθρωποι καταφέρνουν να ξεχωρίσουν για το ταλέντο, την εμπειρία και την προσπάθεια τους σε όσα κάνουν. 

Κάποιοι, ωστόσο, κάνουν τη διαφορά γιατί κάθε εμπόδιο ή δυσκολία, αποτελεί γι’ αυτούς κίνητρο για να κάνουν ακόμη περισσότερα.