Είναι δύσκολο να είσαι επιβάτης σε πλοίο με θαλασσοταραχή αλλά ακόμη πιο δύσκολο να δουλεύεις σε ένα τέτοιο πλοίο.

Η παρακάτω συλλογή δείχνει μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές τις οποίες οι επιβαίνοντες δύσκολα θα ξεχάσουν.